หมวดหมู่

IR Sensor with Arduino tutorial | Beginners guide! YouTube

Download Code from here:https:///beginnersguidetoirsensorandhowtouseitwitharduino/Buy Link:Amazon India: https:///2RvSJIbA...


IR Receiver Module

IR Receiver Module คือ เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอินฟราเรด ซึ่งได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในการรับส่งข้อมูลด้วยแสงอินฟราเรด (Infrared : IR) โดยถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการ ...


สอนใช้งาน Arduino เซ็นเซอร์วัดระยะทาง HYSRF05 Ultrasonic ...

สอนใช้งาน Arduino เซ็นเซอร์วัดระยะทาง HYSRF05 UltrasonicUltrasonic Module HYSRF05 เป็นโมดูลวัดระยะ สามารถวัดได้ตั้งแต่ 2cm อุปกรณ์ที่ต้องใช้ใ...


เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared Obstacle Avoidance ...

===== รายละเอียดตัวสินค้า ===== เซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับวัตถุ หรือ แถบสี(เข้ม สว่าง) ตรวจจับวัตถุที่เข้าใกล้ในระยะ 2 ซม. 30 ซม ใช้หลักการของการสะท้อนแสง ...


โปรเจค งานที่ 16 ควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยท่าทางใช้ Arduino

Sep 16, 2018· แนวคิดเบื้องหลังโครงการนั้นง่ายมาก เราจะวางเซ็นเซอร์ Ultrasonic (US) ไว้ที่ด้านบนของจอภาพและจะอ่านระยะห่างระหว่างจอภาพและมือของเราโดยใช้ Arduino โดย ...


เรียนรู้พื้นฐานสำคัญสู่การเป็น Maker Complete Arduino ...

เริ่มพื้นฐาน Arduino ระเบิดไอเดียความเป็น Makerเรียนรู้ และ เข้าใจโมดูล เซ็นเซอร์เพื่อพัฒนาผลงานของตัวเอง. ทดลองเรียนฟรี ...


Complete Arduino For Beginner – BorntoDev เริ่มต้นเรียน ...

ครบถ้วนพื้นฐานการพัฒนาอาดุยโน่Complete Arduino for Beginner. เริ่มพื้นฐาน Arduino ระเบิดไอเดียความเป็น Maker. เรียนรู้ และ เข้าใจโมดูล เซ็นเซอร์เพื่อ ...


NonBlocking การใช้งานท่าทางด้วยเซ็นเซอร์ APDS9960: 5 ...

NonBlocking การใช้งานท่าทางเซนเซอร์ APDS9960: PreambleThis รายละเอียดคำแนะนำวิธีการสร้างการใช้งานแบบไม่ปิดกั้นของเซ็นเซอร์ท่าทาง APDS9960 โดยใช้ SparkFun_APDS9960_Sensor_Arduino_Library ...


12เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อกใช้ Arduino และเซ็นเซอร์ IR

Sep 16, 2018· Arduino Uno R3 พร้อมสาย USB รีเลย์ relay 1 Chanel 250V/10A Active HIGH II Moisture Sensor Module วัดความชื่นในดิน 5.ปั๊มน้ำ DC ขนาดเล็ก 6.สายยางปั้มน้ำ DC ยาว 1 เมตร 5V 1A หม้อ ...


10อัลตราโซนิกเซนเซอร์ตรวจจับระยะไกลใน ARDUINO พร้อม …

Sep 16, 2018· บทนำ: อัลตราโซนิคเซนเซอร์ตรวจจับระยะไกลใน Arduino พร้อม Tinkercad. ลองวัดระยะทางด้วยเรนจ์ไฟนอัลตราโซนิค (เซ็นเซอร์ระยะทาง) และอินพุต ...


Libraries Arduino Reference

Libraries. The Arduino environment can be extended through the use of libraries, just like most programming platforms. Libraries provide extra functionality for use in sketches, working with hardware or manipulating data. To use a library in a sketch, select it from Sketch > Import Library. A number of libraries come installed with the IDE ...