หมวดหมู่

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: Modbus communication

· Modbus communication. Modbus communication เป็นการสื่อสารระหว่างPLCกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารของPLC FX คือ FX3U485ADPMBและFX3U232ADPMB (MB ...


อัลตราโซนิคเซนเซอร์

Wide range of sensors compatible with Arduino, PIC Microcontroller, Raspberry Pi and embedded system for maker projects as well as industry applications proximity sensor, optical sensor, ultrasonic sensor, encorder, GPS, compass, temperature sensor,


งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เบื้องต้น

· พร็อก ซิมิตี้เซ็นเซอร์คือเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ผลของการตรวจจับจะนำไปใช้ในการควบคุมหน้าสัมผัสเอาท์พุทของ ...


งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: เซ็นเซอร์สนามแม่เหล็ก

· เซ็นเซอร์สนามแม่เหล็ก. ในปัจจุบันเซ็นเซอร์แม่เหล็กเป็นอุปกรณ์ที่นิยมกันมาก เนื่องจากสามารถใช้งานได้หลากหลาย อาทิเช่น ...


5VDC HCSR04 Ultrasonic Sensor

เซนเซอร์อัลตราโซนิครุ่น HCSR04 ทำงานที่แรงดันไฟฟ้า 5V มีความสามารถในการหาระยะห่างระหว่างวัตถุกับเซนเซอร์ มาพร้อมกับ 4 pin ใช้งานได้แก่ VCC, TRIG, ECHO และ GND ...


ผมบูท raspberry pi ไม่ขึ้นหน้าจอครับ ไฟแดงเขียวค้าง ขาย ...

ลง rasbian ใส่ sd card 32 g เสร็จแล้วต่อใส่ raspberry pi แล้วค่อยเสียบสายไฟครับ


Raspberry Pi 8MP Camera Module V2

โดยการเชื่อมต่อ Raspberry Pi Camera Module V2 กับ Raspberry Pi โดยใช้สาย Ribbon 15 พิน (FFCFlexible Flat Cable) ไปยัง MIPI Camera Serial Interface (CSI) 15 พินบน Raspberry Pi ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเชื่อมต่อกับกล้อง ...


งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: เซนเซอร์เสียง

· เซนเซอร์ทำหน้าที่เปลี่ยนความถี่เสียงให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า ทำหน้าที่คล้ายเป็นหูของหุ่นยนต์ โดยอุปกรณ์เซนเซอร์เสียงที่นิยมใช้ในหุ่น ...


บทความ ESPino32 ตอนที่ 13 การใช้งานเซ็นเซอร์ ...

Preview บอร์ด Raspberry Pi 400 Personal Computer เร็วกว่า เย็นกว่า พร้อมใช้งานยิ่งกว่าเดิม!!! 25 February 2021 โปรเจคเครื่องมือตรวจวัด (PMS5003ST) ด้วย ESPino32 และส่งค่าขึ้น Blynk อย่างง่ายๆ 9 November 2020


ออกซิเจนในน้ำสำคัญยังไง?!?! Dissolved oxygen / DO Meter ...

คุณภาพออกซิเจนในน้ำ. น้ำในธรรมชาติทั่วไปปกติจะมีค่าดีโอ Dissolved Oxygen ประมาณ 57 มิลลิกรัมต่อลิตร. มาตรฐานน้ำที่มีคุณภาพดึ จะมีค่า DO ...


งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: เซ็นเซอร์แสง

· เซ็นเซอร์แสง. เซนเซอร์แสงจะทำหน้าที่เปลี่ยนแบบต่าง ๆ ให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นตาของหุ่นยนต์ โดยอุปกรณ์ ...


เซ็นเซอร์แสง (Optical) โรบอทสยาม อุปกรณ์หุ่นยนต์ Arduino ...

จําหน่าย อุปกรณ์หุ่นยนต์ Arduino , ESP8266, ESP32 , STM32 , micro:bit , Paspberry Pi ชุดประกอบหุ่นยนต์ ชุดคิทหุ่นยนต์ ตัวอย่างโปรเจค IoT (Internet of ...


งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: เซนเซอร์แก๊ส

· เซนเซอร์แก๊ส เซนเซอร์แก๊ส ( Gas Sensor) ทำหน้าที่คล้ายจมูกของหุ่นยนต์ที่แยกความหนาแน่นของแก๊สที่อยู่ในอากาศ โดยโครงสร้างภายในจะมีลักษณ...


งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: Modbus communication

· Modbus communication เป็นการสื่อสารระหว่างPLCกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารของPLC FX คือ FX3U485ADPMBและFX3U232ADPMB (MB คือ modbus) ในหัวข้อนี้จะ ...


งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: เซนเซอร์สัมผัส

· เซนเซอร์สัมผัสเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนการสัมผัส ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผิวหนังรับความรู้สึกของหุ่นยนต์ โดย ...


เครื่องช่วยหายใจโดยใช้ Arduino พร้อมการตรวจจับออกซิเจนใน ...

Raspberry pi Custom API Server ... เครื่องช่วยหายใจจะต้องสามารถตรวจสอบระดับออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยและความดัน ... ระบบของเราใช้เซ็นเซอร์ ...


บอร์ด Raspberry Pi รองรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Operating System) ได้หลายระบบ เช่น Raspbian (Debian) Pidora (Fedora) และ Arch Linux เป็นต้น โดยติดตั้งบน SD Card บอร์ด Raspberry Pi นี้ถูกออกแบบมาให้มี CPU ...


เซนเซอร์ตรวจจับเส้นบนพื้น

Wide range of sensors compatible with Arduino, PIC Microcontroller, Raspberry Pi and embedded system for maker projects as well as industry applications proximity sensor, optical sensor, ultrasonic sensor, encorder, GPS, compass, temperature sensor,


รีเลย์ (Relay) / Dimmer โรบอทสยาม อุปกรณ์หุ่นยนต์ ...

จําหน่าย อุปกรณ์หุ่นยนต์ Arduino , ESP8266, ESP32 , STM32 , micro:bit , Paspberry Pi ชุดประกอบหุ่นยนต์ ชุดคิทหุ่นยนต์ ตัวอย่างโปรเจค IoT (Internet of ...


เกี่ยวกับเรา Econ Electronic : Inspired by

Raspberry Pi Adapter [2] Raspberry Pi Accessories [1] USB Camera [1] Arduino [9] Arduino Board [5] ... เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ / ความชื้น / ... เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส [6]


แสดงผล (LCD/Segment) โรบอทสยาม อุปกรณ์หุ่นยนต์ Arduino ...

จําหน่าย อุปกรณ์หุ่นยนต์ Arduino , ESP8266, ESP32 , STM32 , micro:bit , Paspberry Pi ชุดประกอบหุ่นยนต์ ชุดคิทหุ่นยนต์ ตัวอย่างโปรเจค IoT (Internet of ...