หมวดหมู่

P2211 วงจรเซนเซอร์ตัวทำความร้อน NOx Sensor สูง แบงค์ 1 …

31/7/2021· P2211 วงจรเซนเซอร ต วทำความร อนเซนเซอร NOx ระด บส ง แถวท 1 คำอธ บาย คำอธ บาย สาเหต ท เป นไปได ของข อผ ดพลาด ความหมายของรห สข อผ ดพลาดจากโรงงาน ...


P0122 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ / สวิตช์ A …

31/7/2021· P0122 ส ญญาณอ นพ ตต ำของเซ นเซอร ตำแหน งป กผ เส อ / วงจรสว ตช A คำอธ บาย คำอธ บาย สาเหต ท เป นไปได ของข อผ ดพลาด ความหมายของรห สข อผ ดพลาดจากโรงงาน ...


เราให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมรถของคุณ August 2021

ค าใช จ ายในการเปล ยนคาล ปเปอร บนรถยนต ของค ณข นอย ก บค ณจำนวนของคาล ปเปอร ท ค ณเปล ยนและร านซ อมท ค ณไป 2005 Ford Tauru จะเป น 2011 Ford Tauru จะแพงกว า 2011 BMW 750Li ในเด อนธ นวา ...


TECHNIC AUTO CAR: พฤศจิกายน 2015

ส ญญาเซ นเซอร การใหลของมวลอากาศ ตำแหน งรอบเด นเบา และ2,000 รอบต อนาท ตำแหน่งรอบเดินเบา สัญญาเซ็นเซอร์ ประมาณ 1 โวลท์กว่า ๆ


P1152 HYUNDAI ตำแหน่งเร่งวงจรอินพุตต่ำ

ข อม ลการซ อมสำหร บรห ส Hyundai P1152 เร ยนร ว าอะไรตำแหน ง P1152 Hyundai Accelerator Position Circuit อ นพ ตต ำหมายถ งอะไร อ ตโนม ต รห ส 2021 เซ นเซอร …


เกียร์ธรรมดาติดอยู่ในทางกลับกัน: รถสตาร์ทและทุก ...

แผนภาพส วนหน าของ ford explorer เปล ยนห วเท ยน ford taurus ป 2001 กล องฟ วส ford explorer ป 2002 เซ นเซอร ช วงเก ยร ford windstar ป 2002 ...


P0174 ระบบไม่ดีเกินไป (แบงค์ 2) คำอธิบาย อาการ สาเหตุของ ...

31/7/2021· P0174 ระบบแย เก นไป (แบงค 2) คำอธ บาย คำอธ บาย สาเหต ท เป นไปได ของข อผ ดพลาด ความหมายของรห สข อผ ดพลาดจากโรงงาน


volvo camshaft sensor 20482772 04194021 …

Prime volvo camshaft sensor 20482772 04194021 ท นำเสนอโซล ช นท ยอดเย ยมสำหร บประส ทธ ภาพของเคร องยนต ข อตกลงท ล อใจก บ volvo ...


เกจวัด Lufi XF Revolution ZD OBD2 Smart gauge Display Meter …

Shopee ยานยนต อ ปกรณ ภายในรถยนต อ ปกรณ ว ดส ญญาณและความเร วรถยนต เกจว ด Lufi XF Revolution ZD OBD2 Smart gauge Display Meter ว ดความร อน ว ดความเร ว ว ดรอบ ว ดแบต เส ยงเต อน ฟร ช พไลท เกจว ด ...


P02A0 กระบอกสูบ 2 หัวฉีด จำกัด คำอธิบาย อาการ สาเหตุของ ...

31/7/2021· P02A0 กระบอกส บ 2 ห วฉ ด จำก ด เอกสารข อม ล DTC ของ OBDII บล อกห วฉ ดสำหร บกระบอกส บ 2 น หมายความว าอย างไร น ค อรห สป ญหาการว …


อะไรคือปัญหาทั่วไปของ Ford Windstar High Idle ซ่อมรถ

ฟอร ดว นด สตาร เป ดต วในป 1995 ในฐานะร นรถม น แวนของ บร ษ ท ฟอร ดมอเตอร ระบบจ ดการเคร องยนต น นควบค มด วยคอมพ วเตอร โดยอ งจากอ นพ ตจากเซ นเซอร ต าง ๆ ในกรณ ท ...


เซ็นเซอร์ออกซิเจน "Kalina": คำอธิบายและการซ่อมแซม รถยนต์ ...

สำหร บตำแหน งของแลมบ ดาโพรบใน "Kalina" ต ดต งอย บนท อร วมไอเส ย (กางเกง) แต ม ความแตกต างก นน ดหน อย หากรถของค ณตรงก บระด บความเป นม ตรต อส งแวดล อมของย โร 3 ...


P26A3 BUICK ช่วง / สมรรถนะของวาล์วหล่อเย็นเครื่องยนต์

P1118 MINI วงจรมวลอากาศหร อปร มาตรอากาศส งอ นพ ต 2 P1860 ISUZU Torque Converter คล ตช โซล นอยด ... P1140 HYUNDAI ความผ ดปกต ของเซ นเซอร ว ดอ ณหภ ม อากาศเข า C12E4 BUICK …


6 pins tps คันเร่งตำแหน่งเซ็นเซอร์ ที่โดดเด่นสำหรับ ...

PE0113215 PE0113215 E5T62271การไหลของอากาศมวลเซ นเซอร การไหลของอากาศสำหร บ MazDa 3 6 CX3 CX5 CX9 MX5 Miata


P029C กระบอกสูบ 1 หัวฉีด จำกัด คำอธิบาย อาการ สาเหตุของ ...

31/7/2021· P029C ห วฉ ดของกระบอกส บ 1 ถ กจำก ด คำอธ บาย คำอธ บาย สาเหต ท เป นไปได ของข อผ ดพลาด ความหมายของรห สข อผ ดพลาดจากโรงงาน ...


Cn รถเซ็นเซอร์, ซื้อ รถเซ็นเซอร์ ที่ดีที่สุด ส่งตรงจาก ...

ที่มีสีสันจอแสดงผล LED รถกลับเซ็นเซอร์ที่จอดรถที่มี4ชิ้น S06เซ็นเซอร์. Shenzhen Sunway Industry Co., Ltd. US / ชิ้น. 2 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) ติดต่อซัพพ ...


Honda CRV ใหม่ จัดเต็มแบบที่เห็นแล้วต้องรีบจอง! – …

Honda CRV ใหม่ จัดเต็มแบบที่เห็นแล้วต้องรีบจอง! เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว กับ “ฮอนด้า ซีอาร์วี ใหม่ เจเนอเรชั่นที่ 5” (Honda CRV) โดย ...


P1152 HYUNDAI ตำแหน่งเร่งวงจรอินพุตต่ำ

ข อม ลการซ อมสำหร บรห ส Hyundai P1152 เร ยนร ว าอะไรตำแหน ง P1152 Hyundai Accelerator Position Circuit อ นพ ตต ำหมายถ งอะไร อ ตโนม ต รห ส 2021 เซ นเซอร ตำแหน งค นเร งผ ดพลาด (APP) สายร ดเซ นเซอร เซ ...