หมวดหมู่

การวัดออกซิเจนในน้ำ

· ออกซิเจนในน้ำคือปริมาณออกซิเจนในก๊าซ (O2) ที่ละลายในน้ำ (มาจากภาษาอังกฤษคือ Dissolved Oxygen เขียนย่อว่า DO) ออกซิเจนจะละลายในน้ำตามสัดส่วนของความดันใน ...


เครื่องมือวัดและควบคุม

ท่อบรรจุก๊าซ ออกซิเจน อะซิติลีน หรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2. ชุดควบคุมความดันก๊าซ ทำหน้าที่ลดความดันให้เหมาะสมที่จะจ่ายไปใช้งาน 3. มาตรวัด ...


PRC Technologies Co., Ltd.

วัดและวิเคราะห์ออกซิเจน(O 2) ที่อุณหภูมิสูง และ/หรือ ความละเอียดสูง(high resolution) ในงานต่างๆ เช่น ในบอยเลอย์, เตาเผาขยะ, การควบคุมการเผาไหม้ของ ...


เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ...

ตรวจวัดก๊าซได้สูงสุด 5 ชนิดก๊าซ เซ็นเซอร์มาตรฐานตรวจวัดก๊าซ ch4, co2 และ o2 เซ็นเซอร์ที่ลูกค้าเลือกวัดได้ ตรวจวัดก๊าซ h2s, h2 และ co


GasBadge Pro : Gas Detector เครื่องตรวจจับก๊าซ เครื่องวัด ...

วัดปริมาณฝุ่นได้ตั้งแต่ 0 ถึง 300 mg/m3, สามารถติดตั้งเซนเซอร์ได้สูงถึง 3 ชนิดก๊าซ (O2,CO,NO) ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 500°C


Oxygen Analyzer เครื่องวัดออกซิเจน เราคือผู้นำเข้า …

เครื่องวัดออกซิเจน Oxygen Analyzer: วัดและวิเคราะห์ออกซิเจน(O 2) ที่อุณหภูมิสูง และ/หรือ ความละเอียดสูง(high resolution) ในงานต่างๆ เช่น ในบอยเลอย์, เตาเผาขยะ, การ ...


Bonduth Bonduth

เครื่องตรวจสอบปริมาณก๊าซในบรรจุภัณฑ์ (Headspace) เครื่องวิเคราห์ก๊าซออกซิเจน (Oxygen Analyzer) เครื่องวัดดิวพ้อยท์ (Dew Point)


IMT CITREX H4 เครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซ ...

IMT CITREX H4 เครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ (Flow Meter Testing)


แก๊สสำหรับการสอบเทียบและอุปกรณ์เสริม

Dräger Xam ® 2500 ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซส่วนบุคคล เครื่องตรวจจับก๊าซ 1 ถึง 4 ชนิดที่เชื่อถือได้ สำหรับตรวจวัดก๊าซติด ...


เมมเบรน Membrane HI76409A/P สำหรับเครื่องวัด DO Meter …

จำหน่าย HI76409AP เป็นเมมเบรน (Membrane) สำหรับเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ DO Meter ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องวัดของ Hanna ถูกสร้างขึ้นจากพลาสติก ABS


Gas Detector: ประเภทของเครื่องตรวจวัดแก๊ส

เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซเซมิคอนดักเตอร์เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อก๊าซมาติดโดยตรงกับเซ็นเซอร์ ก๊าซดีบุกเป็นวัสดุที่ใช้กันมาก ...


DrägerSensor EC เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี

เซ็นเซอร์สำหรับเครื่องตรวจจับก๊าซแบบติดตั้งอยู่กับที่ . DrägerSensor EC เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี. DrägerSensor EC เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี ติดต่อเรา. การค้นหาอย่างรวดเร็ว ...


เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซรั่ว รุ่น iTrans2 | Detectors ...

เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซอินฟราเรด วัดก๊าซไวไฟ, ก๊าซพิษ, ก๊าซออกซิเจน เชื่อมต่อแบบ HART Communication Protocol รองรับการเชื่อมต่อแบบ MODBUS Communication


เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เพิ่มความปลอดภัย …

หลอดตรวจวัดแก๊ส (Gas Detector Tube) เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับทดสอบความเข้มข้นของปริมาณแก๊สมลพิษทางอากาศซึ่งจะสามารถวิเคราะห์และอ่านค่าจากการเปลี่ยนแปลง ...


เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา

เครื่องวัดปริมาณก๊าซแอมโมเนีย Ammonia (NH3) เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนสำหรับพกพา เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนแบบพกพา Portable Single Gas Detector


sensor: คุณลักษณะที่สำคัญของเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ...

ใช้วัดปริมาณ ไฮโดรเจน . ในบรรยากาศที่มีก๊าซ ไฮโดรเจนผสมอยู่ . โดยไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนบนผิวของ SnO2 . ซึ่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาแปร ...


เซนเซอร์ออกซิเจน (O2) Bacharach, Inc

วัดปริมาณเปอร์เซ็นต์ของระดับออกซิเจนในก๊าซไอเสียให้การ ...


เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำจำหน่ายเครื่องวัดค่าph,ph meter …

เครื่องวัดก๊าซ Gas Detector. เครื่องวัดความหนา Thikness meter . เครื่องวัดฝุ่นละออง Dust Partical Counter. เลเซอร์วัดระยะทาง Laser distance meter. …


เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำแบบอินไลน์ | โพรบวัด…

เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำแบบอินไลน์เป็นอุปกรณ์เชิงวิเคราะห์ที่ออกแบบสำหรับตรวจติดตามค่า do แบบต่อเนื่องด้วยผลลัพธ์แบบ ...


ตัวรับรู้ วิกิพีเดีย

ตัวรับรู้ หรือ เซ็นเซอร์ ... ที่ทุกจุดของการวัด สำหรับสัญญาณเซ็นเซอร์ที่เป็นแอนะล๊อกที่จะ ต้องถูกประมวล หรือถูกใช้ในอุปกรณ์ดิจิทัล มันจะต้อ�