หมวดหมู่

โปรโมชั่น thai, ช็อปปิ้งออนไลน์เพื่อรับโปรโมชั่น thai ...

ราคาโปรโมชั่น: US / ชุด. Zhongshan Kaslam Lighting Technology Co., Ltd. ดูรายละเอียดเพิ่ม. 40มิลลิเมตร PIR ตรวจจับหมุนปรับ180องศาอินฟราเรดเรย์มนุษย์ ...


เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบพาสซีฟคืออะไร?

เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบพาสซีฟ (PIR) เป็นอุปกรณ์ประเภทออพติคอลที่ตรวจจับความยาวคลื่นแสงเกินกว่าที่มนุษย์มองเห็น …


ข้อดี ข้อเสียของเครื่องตรวจจับอินฟราเรด ...

เครื่องตรวจจับอินฟราเรดช่วยให้มนุษย์เห็นความยาวคลื่นของ ...


DrägerSensor EC เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี

DrägerSensor EC เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว – ความถูกต้องสูง – ความเสถียรสูง – อายุใช้งานยาวนาน เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีของ ...


เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) เซ็นเซอร์ตรวจ ...

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เป็นอุปกรณ์ที่แปลงการตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นสัญญาณไฟฟ้า ...


โฟโต้เซนเซอร์ (Photo Sensor) อินฟราเรด คืออุปกรณ์อะไร

ลักษณะอินฟราเรด Photo Sensor ประตูอัตโนมัติ. ถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการตรวจจับวัตถุ โดยมีการอาศัยหลักการส่ง – รับแสง ซึ่งมี ...


โมดูลตรวจจับความเคลื่อนไหว HCSR501 (PIR Motion Sensor …

โมดูลตรวจจับความเคลื่อนไหว HCSR501 (PIR Motion Sensor Module) เป็นโมดูลตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบ Pyroelectric Sensor สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของ ...


โปรแกรมตรวจจับและรู้จำใบหน้า TT Smart Vision

โปรแกรมตรวจจ บใบหน าจะทำหน าท ว เคราะห ตรวจสอบและจดจำใบหน า ท ทำงานร วมก บกล องวงจรป ด IP Camera ค ณภาพส ง โดยล กษณะการทำงานระบบจะทำการเปร ยบเท ยบใบหน า ...


คู่มือเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว / เอกสารข้อมูล ...

WOOX R7046 Smart PIR Motion Sensor Components บทนำ เซ นเซอร ตรวจจ บความเคล อนไหว PIR อ จฉร ยะตรวจจ บการเคล อนไหวและส งการแจ งเต อนจร งไปย งสมาร ทโฟน ข อกำหนดในการใช Tuya smart app Tuya zigbee gateway ...


เซนเซอร์

กร ณาเข าส ระบบหร อ สม ครเป นสมาช กของเรา สมาช กสามารถดาวน โหลดค ม อการใช งาน และ Software ท จำเป นสำหร บการใช งานต วเคร อง รวมถ งได ร บความสะดวกสบายในการ ...