หมวดหมู่

DSC สัญญาณกันขโมยมาตรฐานโลก

สัญญาณกันขโมยไร้สายแบบ 2 Way คุณภาพมาตรฐานระดับโลก ที่สถาบันการเงินชั้นนำเลือกใช้. รองรับเซนเซอร์แบบไร้สาย 64 Zone (64 อุปกรณ์) แจ้ง ...


MEIYIJIA IP Camera กล้องวงจรปิด คืนวิสัยทัศน์ HD …

คำอธ บาย: ค ณสมบ ต : การมองเห นในตอนกลางค นแบบอ นฟราเรดการตรวจจ บอ ตโนม ต การด ระยะไกลบนหลายแพลตฟอร ม พาราม เตอร ค ณสมบ ต : ประเภท: กล องเคร อข าย ความ ...


WIRELESS PRESENTER REMOTE (รีโมทควบคุมคำสั่งไร้สาย) …

WIRELESS PRESENTER REMOTE (ร โมทควบค มคำส งไร สาย) LOGITECH SPOTLIGHT (GOLD) WIRELESS CORDLESS DIGITAL (2001236058) มีการสั่งซื้อแล้ว 87 รายการ


SwiftOne : IoT ระบบ IoT เซ็นเซอร์ Sensors และ Facility Management

SwiftOne IoT เราเป นผ นำเข าอ ปกรณ ระบบเซ นเซอร ไร สาย หลายประเภทและหลาย Protocol โดยเราเป น Official Partner ก บผ ผล ตระด บโลก อาท Monnit, Sentenance, BeanAir, Tempsen, UbiBot, Logtag, NetVox, Ursalink และอ กมากมาย เพ ...


ระบบตรวจจับแบบไร้สาย (Wireless Sensing Solution) กลุ่ม ... …

เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย (Wireless Current Sensor) LBAC0ZZ1MT/LBAC0ZZ1NT. การใช้งาน: การสังเกตการณ์และตรวจวัดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ ...


เซนเซอร์ไร้สาย

เซนเซอร์ไร้สาย. อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้ร่วมกับเซนเซอร์ไร้สาย ANT+ และอุปกรณ์ของคุณที่มีคุณสมบัติฟังเพลงยังสามารถใช้ Bluetooth ได้ ...


เซนเซอร์รักษาความปลอดภัย และระบบสัญญาณกันขโมย | OPTEX Thailand

BATTERY OPERATED BOUNDARY OUTDOOR DETECTOR อ นฟราเรดชน ด 2 ลำแสง ย งข างซ ายและขวา รวมส งส ด 24 เมตร (ข างละ 12 เมตร) ปร บระยะเซนเซอร แต …


สื่อกลางแบบไร้สาย การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย

สื่อกลางแบบไร้สาย. การสื่อสารแบบไร้สายอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อกลางนำสัญญาณ ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถนำมา ...


SwiftOne : IoT ระบบ IoT เซ็นเซอร์ Sensors และ Facility Management

SwiftOne : IoT ระบบ IoT เซ็นเซอร์ Sensors และ Facility Management. Monnit. World’s Best Remote Monitoring Solution. การเข้ามาของ Internet of Thing (IOT) นับเป็นโอกาศขององค์กรและผู้ประกอบการต่างๆ ได้ ...


นักวิจัยสหรัฐฯ พัฒนาเซ็นเซอร์ไร้สายเชื่อมต่อ ...

30/11/2021· 00:00. เซ็นเซอร์ไร้สาย Osseosurface Electronics ถูกติดตั้งเชื่อมต่อเข้ากับกระดูกส่งข้อมูลเกี่ยวกับกระดูกที่ถูกต้องระยะยาวให้แพทย์วินิจฉัย ...


โซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยไร้สายระยะไกล (WLPS) | OPTEX …

ระบบร กษาความปลอดภ ยไร สายระยะไกลสำหร บการตรวจจ บผ บ กร กในพ นท ขนาดใหญ ต นท นการต ดต งท ถ กกว าและระยะเวลาการก อสร างท ส นกว าเม อเท ยบก บระบบสาย WLPS ท ...


WIRELESS PEOPLE COUNTER ZENTECH THAILAND

1.ระบบไร้สาย ( Wireless Counter System) ชุดเซนเซอร์จะตรวจนับคนที่เดินผ่านเข้าและออก พร้อมส่งข้อมูลแบบไร้สายเข้าไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณ (receiver ...


เซ็นเซอร์ตาแมวอินฟราเรด 180 °เซ็นเซอร์การหมุน JUTAI

โฟโตเซลล ความปลอดภ ยแบบไร สายของเราท ม ระยะการทำงาน 30 เมตร IS30R เหมาะสำหร บมาก ทางเข ากว าง ไม ว าทางเข าจะใหญ แค ไหน IS30R ก เหมาะสำหร บทางเข าแทบท กแห ง ...