หมวดหมู่

ณัฐพงษ์ มีบุญนาก: เครื่องวัดความเร็วอนาล็อก https ...

การวัดความเร็ว / รอบต่อนาทีของยานพาหนะหรือมอเตอร์เป็นโครงการที่น่าสนใจเสมอไป ในโครงการนี้เราจะสร้างเครื่อง วัด ความเร็ว อะนาล็อกโดยใช้ Arduino ...


2....โปรเจค Arduino พัดลมเปิดปิดอัตโนมัติควบคุมความเร็วตาม ...

17/09/2018· โปรเจค Arduino พัดลมเปิดปิดอัตโนมัติควบคุมความเร็ว ... การอ่านค่าและสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ และใช้ เซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิและความชื้น DHT22 วัดค่าอุณหภูมิ ...


Inertial Measurement Unit GY80 Module for Arduino: Part ...

การใช้งาน Arduino Uno WiFi (ตอนที่ 2) การใช้งาน DHT11 Humitdity and Temperature Sensor กับบอร์ด Arduino; Ultrasonic Ranging Module HCSR04; Inertial Sensors: หามุม Pitch และ Roll จากเซ็นเซอร์วัดความเร่ง; Real Time Clock ...


Inertial Measurement Unit GY80 Module for Arduino ...

การใช้งาน Arduino Uno WiFi (ตอนที่ 2) การใช้งาน DHT11 Humitdity and Temperature Sensor กับบอร์ด Arduino; Ultrasonic Ranging Module HCSR04; Inertial Sensors: หามุม Pitch และ Roll จากเซ็นเซอร์วัดความเร่ง; Real Time Clock ...


(บล็อกที่ 16) เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อกใช้ Arduino และ ...

16/09/2018· เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อกใช้ Arduino และเซ็นเซอร์ IR ARDUINO โดย ซัดดัม 10 ก.ย. 2018 0 เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อก Analog Arduino...


มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อกโดยใช้เซ็นเซอร์ ARDUINO และ IR ...

การวัดความเร็ว / รอบต่อนาทีของยานพาหนะหรือมอเตอร์เป็นโครงการที่น่าสนใจเสมอมา ในโครงการนี้เราจะไปสร้างSpeedometer อนาล็อกใช้ Arduino เราจะใช้โมดูล IR Sensor ...


สอนใช้งาน Arduino DHT22 Module โมดูลวัด…

สอนใช้งาน Arduino DHT22 Module โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22 โมดูลเซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในตัวเดียว มีความแม่นยำสูง มีตัวต้านทาน Pull up มา...


12เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อกใช้ Arduino และเซ็นเซอร์ IR

16/09/2018· 0. เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อก Analog Arduino ใช้เซนเซอร์ IR. การวัดความเร็ว / รอบต่อนาทีของยานพาหนะหรือมอเตอร์เป็นโครงการที่น่าสนใจ ...


13ล็อคประตู ARDUINO ด้วยรหัสผ่าน

16/09/2018· เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อกใช้ Arduino และเซ็นเซอร์ IR ARDUINO 0 เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อก Analog Arduino ใช้เซนเซอร์ IR การวัดความเร็ว / รอบต่อนาทีของยานพาหนะ ...


วัดแสง / UV (Light / UV) ขาย arduino เซนเซอร์ และโมดูล ...

ขาย Arduino, Shield for arduino, Module และ Sensor รุ่นต่างๆ ส่งฟรีเมื่อซื้อครบตามกำหนด


อัลตราโซนิคเซนเซอร์ (Ultrasonic Sensor)

08/05/2018· ความเร็ว ... ต่ออัลตราโซนิคเซนเซอร์เข้ากับบอร์ด Arduino โดยใช้สายจั๊มเปอร์ รูปแบบการเชื่อมต่อสายดังแสดงในรูปที่ 3 . รูปที่ 3 การเชื่อมต่ออัลตราโซน ...


สอนใช้งาน Arduino วัดความเร็วมอเตอร์ motor speed sensor ...

สอนใช้งาน Arduino วัดความเร็วมอเตอร์ motor speed sensor H206 เซ็นเซอร์นับรอบ นับจำนวน ตรวจจับวัตถุผ่าน ก้ามปู บทความนี้จะสอนใช้งาน motor speed sensor ...