หมวดหมู่

P0982 Shift โซลินอยด์ (SS) วงจร Dcontrol ต่ำ รหัสปัญหา …

รห สป ญหาตำแหน งความผ ดปกต สาเหต ท เป นไปได P0982 hift olenoid วงจร D control ต ำ การเด นสายส นส พ นโลกเปล ยนโซล นอยด ECM / PCM / TCM ระบบเก ยร อ …


P0141 เซ็นเซอร์ออกซิเจนร้อน (HO2S) 2, วงจรที่ 1 …

สาเหตุของรหัส P0141 คืออะไร. เพื่อสรุปสิ่งต่าง ๆ สาเหตุทั่วไปของรหัส P0141 มีดังนี้: ปัญหาที่ด้านล่างของวงจรฮีตเตอร์เซ็นเซอร์ O2 ...


รหัสข้อผิดพลาดโรงงาน OBDII สำหรับ Audi / VW / Skoda / Seat …

เมตรการไหลของอากาศ 1/2: ส ญญาณท ไม น าเช อ Audi / VW / Skoda / Seat P1350 ห วเท ยน 3: วงจรเป ด Audi / VW / Skoda / Seat P1373 ระบบควบค มการจ ดระเบ ดส บ 7: วงจรเป ด


P0120 เซ็นเซอร์ตำแหน่งคันเร่ง (TP) เซ็นเซอร์ / ตำแหน่ง ...

P2433 ระบบฉ ดอากาศท ต ยภ ม (AIR), เซ นเซอร การไหลของอากาศ / ความด น, แบงค 1 วงจรส ง รหัสปัญหา


P1633 รหัสปัญหา 2021

P2432 ระบบฉ ดอากาศท ต ยภ ม (AIR), เซ นเซอร การไหลของอากาศ / ความด น, แบงค 1 วงจรต ำ P1733 P0462 เซ นเซอร ระด บถ งน ำม น อ นพ ตต ำรหัสปัญหา โค๊ตบกพร่อง แบบทั่วไป แปลไทย trouble codes Thai ...

P0410 ระบบห วฉ ดอากาศ แรงส ง P0411 ระบบห วฉ ดอากาศแรงส งการไหลไม ถ กต อง ... อ นเคร องBANKวงจรควบค มท 1 เเละ2 เซนเซอร 1 P1101 การไหลของอากาสท ว ด ...


P0308 ตรวจพบกระบอกสูบ 8 misfire รหัสปัญหา 2021

รห สป ญหา ตำแหน งความผ ดปกต สาเหต ท เป นไปได P0308 ตรวจพบกระบอกส บ 8 misfire ความผ ดปกต ทางกลไกของเคร องยนต , สายไฟ, ระบบจ ดระเบ ด / เช อเพล ง, ห วฉ ด, เซ นเซอร ECT / MAF, ECM


abdou now online''s (abdoualittlebit) profile on Instagram • 12 …

1,239 Followers, 304 Following, 12 Posts See Instagram photos and videos from abdou now online (abdoualittlebit)


Power Chip ******** แปลโค้ด OBD 2 ภาษาไทย ตอน 2 ******... | …

July 19, 2015 ·. ******** แปลโค้ด OBD 2 ภาษาไทย ตอน 2 ****** P0597 วงจรควบคุมอุ่นร้อนเทอร์โมสตั๊ด เปิด. P0598 วงจรควบคุมอุ่นร้อนเทอร์โมสตั๊ด ต่ำ. P0599 วงจร ...


P0982 Shift โซลินอยด์ (SS) วงจร Dcontrol ต่ำ รหัสปัญหา …

รห สป ญหาตำแหน งความผ ดปกต สาเหต ท เป นไปได P0982 hift olenoid วงจร D control ต ำ การเด นสายส นส พ นโลกเปล ยนโซล นอยด ECM / PCM / TCM ระบบเก ยร อ ตโนม ต ทำส งเด ยวก นก บท ค ณทำเพ อ ...


รวมโค๊ดทั่วไป DTC บ้านหรรษา ดอทคอม บ้านหรรษา ดอทคอม

P0008 การทำงานของระบบตำแหน งเคร องยนต (แบงค 1) P0009 การทำงานของระบบตำแหน งเคร องยนต (แบงค 2) P0010 วงจรตำแหน งขณะทำงานเพลาข อเหว ยง A (แบง ...


รหัสข้อผิดพลาดของโรงงาน Toyota OBDII ความหมายของรหัส ...

7/8/2021· ช วงวงจรการไหลของมวลอากาศ/ป ญหาด านประส ทธ ภาพ โตโยต า P0102 ความผ ดปกต ของวงจรการไหลของมวลอากาศ (อ นพ ตต ำ – Cor “04) โตโยต า P0103


รหัส P0325 เดินหน้าต่อไป คำถามอัตโนมัติ 2021

P0325 น อคเซ นเซอร 1 วงจร (แบงค ไอ) P0171 ระบบน อยเก นไป (ธนาคาร 1) และทางด านนอกแนะนำให เปล ยนเซ นเซอร อ ตราส วนอากาศ / เช อเพล ง (AFR) ม นเป ...


P0100 2002 โตโยต้าไฮแลนเดอร์มวลหรือวงจรปริมาณอากาศไหล ...

มวลอากาศไหล (MAF) เซ นเซอร ถ กวางไว ในกระแสอากาศเข า ม นว ดอ ตราการไหลของไอด โดยการว ดส วนหน งของการไหลเข าท งหมด ประกอบด วยฟ ล มร อนท มาพร อมก บกระแสไฟ ...


P0137 2010 HONDA ACCORD O2 …

สำหร บการทำงานของต วเร งปฏ ก ร ยาท เหมาะสมน นส วนผสมของเช อเพล งอากาศ (อ ตราส วนอากาศต อเช อเพล ง) จะต องได ร บการบำร งร กษาใกล ก บอ ตราส วนสโตอ ช โอ ...


P1AF4 CHEVROLET ขับมอเตอร์ 1 …

ข อม ลการซ อมสำหร บรห สเชฟโรเลต P1af4 เร ยนร อะไร P1af4 เชฟโรเลตไดรฟ มอเตอร 1 ช ดควบค มโมด ลไฮบร ดแรงด นแบตเตอร แยกวงจรเซ นเซอร แรงด นไฟฟ าต ำหมายถ งอะไร ...


P0141 เซ็นเซอร์ออกซิเจนร้อน (HO2S) 2, วงจรที่ 1 ของ…

สาเหตุของรหัส P0141 คืออะไร. เพื่อสรุปสิ่งต่าง ๆ สาเหตุทั่วไปของรหัส P0141 มีดังนี้: ปัญหาที่ด้านล่างของวงจรฮีตเตอร์เซ็นเซอร์ O2 ...


P0240 เซ็นเซอร์ความดันสัมบูรณ์ (MAP) เซ็นเซอร์ Manifold …

รห สป ญหาตำแหน งความผ ดปกต สาเหต ท เป นไปได P0240 เซ นเซอร ความด นส มบ รณ (MAP) ของ Manifold B ป ญหาช วงของระบบ TC / ป ญหาประส ทธ ภาพ ไอด / ไอเส ยร ว, การเช อมต อท อ, เซ นเซ ...